Viralliset ilmoitukset

KUULUTUS, VIREILLE TULO SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Keskustan asemakaava kortteli 200

Kunnanhallitus päätti 12.2.2024 § 32 keskustan asemakaavan muutoksen vireilletulosta korttelissa 200, hyväksyi laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti asettaa sen yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden koulurakennuksen rakentamisen alueelle. Muutos mahdollistaa myös nyt voimassa olevassa asemakaavassa suojellun koulu- ja asuntolarakennuksen suojelumerkinnän purkamisen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63 §:n mukaisesti nähtävänä 1.3.-2.4.2024 Merijärven kunnantoimistossa ja kunnan kotisivuilla osoitteessa www.merijarvi.fi.

Nähtävillä olon aikana on mahdollisuus jättää mielipide kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 2.4.2024 klo 15.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen merijarven.kunta@merijarvi.fi tai kirjallisesti osoitteeseen: Merijärven kunta, Kunnantie 1, 86220 Merijärvi.

Merijärvellä 29.2.2024

Kunnanhallitus

keskustan asemakaava kortteli 200

***************************************

Kuulutus Pohjois-Pohjanmaa Ely-keskus


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 15 §:n nojalla julkaisemaan kuntalain 108 §:n mukaisesti viestin liitteenä olevan tiedon julkisesta kuulutuksesta linkkeineen kunnan verkkosivuilla 15.12.2023-17.6.2024.  Kuulutuksen diaarinumero Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on POPELY/3611/2023.    

Ilmoitus kuulutuksesta

***************************************

Kettukankaan tuulivoimalahanke

Yhteysviranomaisen lausunto tuulivoimalahankkeen arviointiohjelmasta
Lausunnot ja mielipiteet tuulivoimalahankkeen arviointiohjelmasta
 

***************************************

Jokilaaksojen jätelautakunnan kuulutus

Jätemaksutaksat 2024

***************************************

Kettukankaan tuulivoimapuisto

OAS Kettukangas/Merijärvi

 

*************************************

Päätös- 6252023

Saarilampi Tapio, Muu kunnallinen henkilöstöasia

 

***************************************

Maanmittauslaitoksen ehdotukset pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen

 

 **************************************

Pyhäjoen pengerrysyhtiöiden toiset kokoukset 24.8.2022 ja 25.8.2022

 

Pyhäjoen pengerrysyhtiöiden kokoukset

*****************************************

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pöytäkirjat 

****************************************

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) 

*****************************************

Jokilaaksojen jätelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

****************************************

Pengerrysyhtiön kokouspöytäkirja ja kokousesitykset:

Pengerrysyhtiön kokouspöytäkirja

Padonomistajan vastuut ja velvollisuudet

Pengeryhtiöiden kokoukset