Vapaa-aika

Vapaa-aikatoimeen kuuluvat nuorisotoimi, liikuntatoimi sekä kulttuuritoimi. Toiminnasta vastaa vapaa-aikasihteeri ja päätökset tekee
vapaa-aikalautakunta.

Vapaa-aikatoimen tehtävä on tuottaa kuntalaisille hyvinvointia tukevia palveluita sekä mahdollistaa omatoimista harrastamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi vapaa-aikatoimi tarjoaa vuokralle tiloja ja välineitä sekä järjestää erilaisia tapahtumia.

Vapaa-aikatoimesta vuokrattava välineistö ja tilat: 

- Telttakatos 4m x 8m
- Digikamera + välineet
- Jousipyssyt + välineet
- Äänentoistolaitteet
- Kilpukan liikuntatilat
- Nuoppari

Vapaa-aikatoimisto löytyy kunnantalolta osoitteesta
Kunnantie 1, 86220 MERIJÄRVI

vapaa-aikasihteerinä toimii Ulla Nivala
044 4776 220
ulla.nivala@merijarvi.fi

sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jari Ylikulju
044 4776 290
jari.ylikulju@merijarvi.fi