Vapaa-aika

Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimen tehtävä on tuottaa kuntalaisille hyvinvointia tukevia palveluita sekä mahdollistaa omatoimista harrastamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi vapaa-aikatoimi tarjoaa vuokralle tiloja ja välineitä sekä järjestää erilaisia tapahtumia.

Vapaa-aikatoimeen kuuluvat nuorisotoimi, liikuntatoimi sekä kulttuuritoimi.

Etsivän nuorisotyön palveluista vastaa Jelppiverkko nuorten aktivointipalvelu. www.jelppiverkko.fi

vs. vapaa-aikasihteerinä toimii Raili Esko p. 044 4776 220 ja sp raili.esko@merijarvi.fi

Vapaa-aikatoimesta vastaa rehtori-sivistystoimenjohtaja ja päätökset tekee
vapaa-aikalautakunta.

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju p. 044 4776 290 ja
sp jari.ylikulju@merijarvi.fi
 

Vapaa-aikatoimisto löytyy kunnantalolta osoitteesta
Kunnantie 1, 86220 MERIJÄRVI

Vapaa-aikatoimi vuokraa välineistöä: Vuokrahinnat tästä linkistä

  • - Kota
  • - Telttakatos 4m x 8m
  • - Digikamera + välineet
  • - Jousipyssyt + välineet
  • - Paintball -merkkaimet + välineet
  • - Sählykaukalo
  • - Äänentoistolaitteet