Poutiaisen puhto

Poutiaisen puhto kuuluu Kalaputaan kylään

Alapoutinen
Alapoutisen päärakennus on valmistunut 1900-luvun taitteessa ja lisärakennettu 1920-luvulla. Alapoutinen on ollut osa Poutiaisen kantatilaa. Päärakennuksen lisäksi pihapiirissä on kookas luhti- ja tallirakennus sekä useita vanhoja talousrakennuksia. Päärakennus on vuorattu vaaleankeltaisella ponttilaudoituksella ja alkuperäisiä ikkunoita ovat yläkerran kaksiruutuiset haukkaikkunat. Pihapiirissä on kookas luhtiaitta, joka on luonnonkiviperustalla.

Pajala
Pihapiiriin kuuluu muutamia vanhoja talousrakennuksia. Talon takaosa muodostaa yhdessä viereisen Poutisen päärakennuksen, joka on rakennettu noin 1900-luvun taitteessa ja kookkaan luhtiaidan kanssa tiiviin umpipihan. Pajalan tila on ollut suvun hallussa vuodesta 1722 lähtien. Rakennuksen pääsisäänkäynti on alkujaan sijainnut umpipihan sisäpuolella.

Päärakennus on porakiviperustalla ja se on vuorattu keltaisella vaakaponttilaudoituksella. Runko on hirsinen. Talon räystäät ovat komeat kaarevaksi veistetyt  ja päädyissä sekä väliosissa on pylvään muotoisia rakenteita.

Poutisen pihapiiri
Pihapiiri on tiivis umpipiha, jonka rajaa idästä Pajalan talo ja pohjoisesta kookas, itäpäästä ajoväylän leventämiseksi katkaistu luhti. Lännessä etäämpänä on Alapoutisen talo ja umpipihan pohjoispuolella on vanha navettarakennus.

Päärakennuksen hirsirunko on vuorattu keltaisella vaakaponttilaudoituksella. Talossa on kookas kaksisisäänkäyntinen kaksikerroksinen kuisti, jossa on koristeena pieniä moniosaisia ikkunaruutuja.