Vesi- ja viemärilaitos

Merijärven kunnassa on kunnan oma vesilaitos. Merijärvelle puhdas vesi tulee Vihannin ja Sievin harjuista.

 

Merijärven kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2007 § 53 kunnan vesilaitoksen yleiset liittymisehdot ja taksat, jotka otettiin käyttöön 1.1.2008. Taksoja on tarkastettu  edellisen kerran 8.10.2015 § 29.
Tekninen lautakunta tarkisti taksoja 14.11.2019 § 29, jolloin talousveden ja jäteveden hintoja korotettiin. Tekninen lautakunta päätti maksujen voimaan astumisen ajankohdaksi 1.1.2020, Tekla 12.12.2019 § 32.

Talousvesi maksaa tällä hetkellä 1,18 €/m3 ja jätevesi 2 €/m3.  Sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksu: 9,00 €/m3. Liittymäkohtainen perusmaksu talousvedellä on  53 €/vuosi ja jätevedellä 43 €/vuosi. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.  

Liittymismaksut ovat  vesiliittymä 1.100 €/kiinteistö, viemäriliittymä asemakaava-alueella 1.800 €/kiinteistö ja viemäri haja-asutusalueella 2.000 €/kiinteistö.
Vesilaitoksen liittymishinnoista ja käyttömaksuista saa lisää tietoa tekniseltä johtajalta puh. 044 4776 210

Vesilaitoksen liittymisehdot

Tiedote riskienhallintasuunitelmasta