Vesi- ja viemärilaitos

Merijärven kunnassa on kunnan oma vesilaitos. Merijärvelle puhdas vesi tulee Vihannin ja Sievin harjuista.

Merijärven kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2007 § 53 kunnan vesilaitoksen yleiset liittymisehdot ja taksat, jotka otettiin käyttöön 1.1.2008. 
Tekninen lautakunta tarkisti taksoja 29.11.2023 § 53, jolloin talousveden ja jäteveden hintoja korotettiin. Tekninen lautakunta päätti maksujen voimaan astumisen ajankohdaksi 1.1.2024.

Talousvesi maksaa tällä hetkellä 1,38 €/m3 ja jätevesi 2,20 €/m3.  Sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksu: 9,00 €/m3. Liittymäkohtainen perusmaksu talousvedellä on  53 €/vuosi ja jätevedellä 43 €/vuosi. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.  

Liittymismaksut ovat  vesiliittymä 1.100 €/kiinteistö, viemäriliittymä asemakaava-alueella 1.800 €/kiinteistö ja viemäri haja-asutusalueella 2.000 €/kiinteistö.
Vesilaitoksen liittymishinnoista ja käyttömaksuista saa lisää tietoa tekniseltä johtajalta puh. 044 4776 210

Vesilaitoksen liittymisehdot

Tiedote riskienhallintasuunitelmasta