Nuohous

Kiinteistön omistajan tai haltijan tulee vastata siitä, kiinteistön tulisijat nuohotaan lain vaatimalla tavalla. Nuohousta koskevaa sääntelyä muutettiin vuoden 2019 aikana ja nyt nuohooja on mahdollista hankkia vapaasti. Lähialueen nuohoojien yhteystiedot löytää kätevästi osoitteesta Nuohoojat.fi.

Määrävälein nuohottavat tulisijat ja hormit

(Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta 468/2003 2§)

Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Suuluukuttoman tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita. Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Tämän momentin mukainen määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja. 
Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein.

Nuohouksen ajankohta

Nuohous suoritetaan tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava lisäksi ennen käyttöönottoa.