Lautakunnat

Tarkastuslautakunta                Varalla

Tanska Samuli pj.                           Takaeilola Raimo
Rautio Eila vpj.                               Saukko Matti
Männistö Jaakko                           Eskola Kaija

Sivistyslautakunta                     Varalla

Jukkola Paula pj.                           Jalonen Anna-Maija                          
Saukko Piia vpj.                             Pärkkä Ritva
Hiitola Mikko                                Ylikauppila Heikki
Takaeilola Raimo                           Ylitalo Jussi
Ahonen Markus                            Saukko Raimo
Kyllönen Eila                                 Niemelä Tuulia
Rautio Janne                                Myntti Emma

Tekninen lautakunta                    Varalla

Ylikauppila Jarkko pj.                     Kestilä Markus
Tanska Samuli vpj.                         Jutila Mikko
Pärkkä Ritva                                   Lähekangas Annika
Leppikorpi Jenna                           Saukko Saara
Ylikauppila Heikki                          Nivala Juho
Ahonen Heta                                 Nivala Kirsti
Tanska Mika                                   Saukko Kalevi

Vapaa-aikalautakunta                   Varalla

Klasila Heidi pj.                                Tanska Marjukka

Saukko Kaisa vpj.                            Saukko Karoliina
Hakala Mika                                     Salmela Tarja
Kalapudas Janne                             Jukkola Mauri
Pahkala Mikko                                 Saukko Tapani
Salmu Miia                                       Hiitola Tuija 
Myntti Emma                                   Tanska Mika

 

Keskusvaalilautakunta                   Varalla

Ylikulju Päivi pj.                                 Myllylä Asko
Jokela Kari vpj.                                  Salmela Tarja
Perälä Pirkko-Liisa                             Siipilehto Tarja
Ylitalo Timo                                       Takaeilola Raimo
Tanska Mika                                      Rautio Eila

Kalajoen kaupunki perusturvalautakunta

Merijärven kunnan edustaja              Varalla

Kirsti Nivala                                        Saukko Päivi