Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteinen tehtävä. Sen tavoitteena on

  • lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä turvallisuutta
  • ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä
  • vahvistaa osallisuutta

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikilla kunnan toimialoilla. Se parantaa kuntalaisten elämänlaatua, lisää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitsee sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua. Hyvinvointi ja terveys ovat kuntaorganisaatiossa yhteydessä muun muassa koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, yhdyskuntasuunnitteluun ja liikennejärjestelyihin.

Hyvinvointipalvelujen tehtäviin kuuluvat:

  • hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelu
  • yhteistyö kunnan eri toimialojen ja kolmannen sektorin (järjestöt, yhdistykset, kyläyhteisöt) kanssa
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän sihteeri
  • järjestöjen ja kylien toiminnan aktivointi

Hyvinvointipalveluissa tehdään terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä yhteistyössä oman toimialan, kunnan sekä alueen/maakunnan muiden toimijoiden sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Tavoitteena on kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.

Hyvinvointikoordinaattorin ilmoitus