Kuntalaisaloite

Aloitteet ja ehdotukset

Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kuntalaisten aloitteet ja kehitysehdotukset kunnan toimintaa koskevissa asioissa otetaan Merijärven kunnassa mielihyvin vastaan. Aloitteet ja ehdotukset voi toimittaa asianosaiselle lautakunnalle, kunnanhallitukselle tai suoraan viranhaltijalle. Tehdyt aloitteet tulevat valmistelun jälkeen käsittelyyn siinä järjestyksessä kuin esitetty asia edellyttää.

Aloitteet ja ehdotukset voi toimittaa postitse tai sähköpostilla kyseiselle toimielimelle tai viranhaltijalle. Yhteystiedot löytyvät etusivun pikalinkit osiosta.