Tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja Merijärven varhaiskasvatuksesta 1.1.2020 alkaen.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Tietovarantoon tallennettuja tietoja käytetään lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamisessa, hallinnon toiminnan tehostamisessa, varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa sekä varhaiskasvatuksen arvioinnissa, tilastoinnissa, seurannassa ja tutkimuksessa. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa tiedot Vardaan. Merijärven kunnan osalta tiedot siirtyvät suoraan 1.1.2020 lähtien varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä (Daisy) järjestelmäintergraation avulla.

Varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta seuraavat tiedot Vardaan:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero (opetushallituksen antava pysyvä tunnus), äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten västötietojärjestelmään merkityistä huoltajista seuraavat tiedot:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
 • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Lisätietoja Vardasta löydät Opetushallituksen sivuilta.