Kunnantoimisto

Kunnantoimisto eli kunnantalo

Kunnantie 1, 86220 Merijärvi

Kunnantoimiston rakennus on rakennettu vuonna 1898 Merijärven kirkonkylän ensimmäiseksi kansakoulutaloksi. Se on toiminut Merijärven kunnanvirastona vuodesta 1960 alkaen. Rakennukseen on tehty useita muutoksia vuosien aikana. Alun perin rakennuksen pohjaratkaisu on L-kirjaimen muotoinen, jonka voi vielä nykyiselläänkin nähdä. Rakennus on hirsirunkoinen, jossa on porakiviperusta.

Kunnantalo rakennettiin aikoinaan Juho Eilolan omistamalle Rantapelto -nimiselle paikalle, joka oli tuolloin vielä Meri- ja Tähkijärven välinen kannas. Paikka oli tuolloin tunnettu myös nimellä Valoharju ja sitä pidetään Merijärven vanhimpana asuttuna paikkana. Nimen mukaisesti koulu on sopinut hyvin paikalle. Taustaa nimelle on arvioitu olevan se, että paikka on kirkonkylän korkeimmalla kohdalla, jolta avautui tuolloin kaunis Tähkijärven maisema. Perimätiedon mukaan Valoharjun ensimmäinen rakennus on ollut erämiesten rakentama kalasauna. Tähkijärvi oli ollut hyvin kalarikas.

Koulun vihkiminen käyttöön oli lokakuussa vuonna 1898. Pohjaratkaisun muodosta huolimatta, rakennuksen toteutus noudatti perinteistä talonpoikaistalon mallia. Ikkunoista tehtiin tavanomaisia isommat ja nurkkien sekä väliseinäpilasterien että ikkuna- ja ovikehykset oli koristeltu nikkarityylisesti. Yläkerran päätyjen ikkunoiden pielet ovat koristeltu yksityiskohtaisesti.

 Kunnantalon pääty