Vapaa-aikatoimen kehittämis/investointiavustus 2024-2026

Vapaa-aikalautakunta julistaa 1.4.2024 alkaen kehittämisavustuksen haettavaksi erillisenä avustushakuna. 

Avustusohjeita sovelletaan nojaten vapaa-aikalautakunnan avustusohjeisiin teemoittaen ne vuosittain. Vuoden 2024 painopiste on yhdistysten toiminnan kehittäminen ja innovaatiot kotikuntapainotteisesti. Vapaa-aikalautakunta rohkaisee yhdistyksiä kehittämään toimintaansa joko yksin tai yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. Vapaa-aikalautakunta käyttää harkintaansa avustuksia myöntäessään, jotta avustus käytetään tarkoituksenmukaiseen paikalliseen toimintaan määrärahan puitteissa. 

Avustusohje vapaa-aikalautakunnan kehittämisavustukseen sekä hakulomake (nro 4.) löytyvät Merijärven kunnan vapaa-aikatoimen nettisivuilta ja lomakkeita on saatavilla kunnantoimistolta virka-aikana. 

Hakulomake ja siihen kuuluvat liitteet tulee toimittaa vapaa-aikatoimeen joko kirjallisena tai sähköisesti 15.5.2024 klo 15.00 mennessä. Kirjalliset osoitettuna: Kehittämisavustus, Vapaa-aikatoimi, Kunnantie 1, 86220 Merijärvi ja sähköiset osoitteeseen ulla.nivala@merijarvi.fi otsikolla ”kehittämisavustus”.

Lisätiedot: Vapaa-aikatoimi/Ulla Nivala: 044-4776 220

Päiväys