Selvis

Selevä sakki- Selvis, on Koivupuhdon koulun ja nuorisotoimen yhteinen toimintamalli, jonka tarkoituksena on ehkäistä varhaisia päihdekokeiluja. Selvis-toiminta on tarkoitettu 5-9 luokkien oppilaille. Jokaiselle 5-luokan oppilaalle annetaan mahdollisuus tehdä yhdessä vanhempiensa kanssa Selvis- sitoumus, jonka perusteella lupaavat olla päihteettömiä koko peruskoulun loppuun saakka. Selvis- sitoumus uusitaan vuosittain.

Selvis- toimintaa ovat mm. kouluaikoina kuukausittain järjestettävät kuukausikilpailut, Selvis-kerhot ja –nuopparit sekä ikäluokittain järjestettävät Selvis- kevätretket.

Selvisläiset saavat myös alennuksia leirien, retkien ja tapahtumien osallistumismaksuista, ilmaislippuja ja muita etuja.

Selvistoiminnasta vastaavat:

vs. vapaa-aikasihteeri
Raili Esko, p. 044 4776 220
raili.esko@merijarvi.fi

Selvis-opet 
Jaana Talus, p.044 4776 256
jaana.talus@merijarvi.fi

Taina Palola, p.044 4776 252
taina.palola@merijarvi.fi