Koulumatkatukihakemus syksy 2021

Koulumatkatukihakemus syksy 2021

KOULUMATKATUKI

Koulumatkatukea maksetaan alle 20-vuotiaiden kotona asuvien nuorten matkakuluihin seuraavasti:

- yhdestä oppilaasta              8,40 €/kk

- toisesta                             12,60 €/kk

- seuraavista                        16,80 €/kk

Koulumatkatukihakemuksia saa kunnantoimistolta, jonne ne on palautettava täytettynä 7.12.2021 mennessä.

Merijärvellä 15.11.2021
Kunnanhallitus

Päiväys: 

16.11.2021