Maatalous

Maatalous

Merijärven maaseutupalveluiden tuottajana toimii Kalajoen kaupunki, joka hallinnoi 6 kunnan alueelle ulottuvaa yhteistoiminta-aluetta (Merijärvi, Kalajoki, Alavieska, Pyhäjoki, Siikajoki, Raahe). Alueen 1200 aktiivisella maatilalla on peltopinta-alaa n. 53000 ha ja yhteinen maaseutuhallinto vastaa vuosittain n. 55 milj. euron maataloustukien maksatuksesta. Yhteistoiminta-alueen taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista päättää neuvottelukunta, jossa Merijärveä edustavat Kirsti Nivala ja Arvo Salmu.

Maaseutupalveluiden tehtäviin kuuluvat muun muassa

 • EU- ja kansallisten tulotukien käsittely, maksatus ja tukineuvonta
 • Maaseutuelinkeinojen kehittäminen maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisesti
 • Lutu-, eläke-, laina- ja avustushakemusten neuvonta
 • Sukupolvenvaihdosten neuvonta
 • Sato-, peto- ja tulvavahinkojen arviointi ja korvausten maksatus
 • Maatalousmaan hinta-arviot, maaseudun kehittämisasiat

Maaseudun kehittämisraha

Merijärven kunta maksaa seuraaviin kehittämiskohteisiin kehittämisrahaa:

 • Maksullinen lomitus
 • Peltojen kalkitus
 • Koulutukset (joista ei ole maksettu maatalousyrittäjien opintorahaa)
 • EU-tukineuvonta
 • Karjanjalostustyö

Kehittämisrahaa haetaan maaseutusihteeriltä.

Lomituspalvelut

Merijärven lomituspalvelut tuottaa Kalajoen kaupunki. Yhteistyöalueeseen kuuluvat lisäksi Pyhäjoen ja Alavieskan kunnat.

Yhteystiedot

Maaseutuasiamies Timo Rahja puh. 044-4691 394
- toimistopäivä Merijärvellä maanantai ja tiistai, joka toinen keskiviikko

Johtava lomittaja Pirkko Nuorala, puh. 044-4691 300
- toimistopäivä Merijärvellä perjantaisin