Selvis

Selvis

Selevä sakki- Selvis, on Koivupuhdon koulun ja nuorisotoimen yhteinen toimintamalli, jonka tarkoituksena on ehkäistä varhaisia päihdekokeiluja. Jokaiselle 5-luokan oppilaalle annetaan mahdollisuus tehdä yhdessä vanhempiensa kanssa Selvis- sitoumus, jonka perusteella lupaavat olla päihteettömiä koko peruskoulun loppuun saakka. Selvis- sitoumus uusitaan vuosittain.

Selvis- toimintaa ovat mm. kouluaikoina kuukausittain järjestettävät kuukausikilpailut, Selvis-kerhot ja –nuopparit sekä ikäluokittain järjestettävät Selvis- kevätretket.

Selvistoiminnasta vastaavat:

Vapaa-aikaohjaaja Ulla Nivala, p. 044 4776 220
ulla.nivala@merijarvi.fi

Selvis-ope Ann-Marie Ollikainen, 044  4776 251
ann-marie.ollikainen@merijarvi.fi