Vapaa-aika

Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimen tehtävä on tuottaa kuntalaisille hyvinvointia tukevia palveluita sekä mahdollistaa omatoimista harrastamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi vapaa-aikatoimi tarjoaa vuokralle tiloja ja välineitä sekä järjestää erilaisia tapahtumia.

Vapaa-aikatoimeen kuuluvat nuorisotoimi, liikuntatoimi sekä kulttuuritoimi.

Etsivän nuorisotyön palveluista vastaa Jelppiverkko nuorten aktivointipalvelu. www.jelppiverkko.fi

Vapaa-aikaohjaajana toimii Ulla Nivala p. 044 4776 220 ja sp ulla.nivala@merijarvi.fi

Vapaa-aikatoimesta vastaa rehtori-sivistystoimenjohtaja ja päätökset tekee
vapaa-aikalautakunta.

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju p. 044 4776 290 ja
sp jari.ylikulju@merijarvi.fi
 

Vapaa-aikatoimisto löytyy kunnantalolta osoitteesta
Kunnantie 1, 86220 MERIJÄRVI