Työmatka-avustus ja koulumatkatuki haettavissa (tulosta hakemus)

MATKA-AVUSTUKSET         tulosta työmatkatukihakemus     tulosta koulumatkatukihakemus  

Kunnan vuoden 2017 talousarviossa on varattu määräraha matkakustannusten korvaamiseen vuonna 2016 kunnan ulkopuolella työssä käyneille merijärvisille. Matka-avustushakemuksia saa kunnantoimistolta, jonne ne on palautettava täytettynä 24.11.2017 mennessä. Palautuksen yhteydessä on esitettävä vuoden 2016 verolippu, josta ilmenee verotuksessa vähennykseksi hyväksytyt matkakustannukset. Ilman verolippua avustusta ei makseta.

KOULUMATKATUKI

Koulumatkatukea maksetaan alle 20-vuotiaiden kotona asuvien nuorten matkakuluihin seuraavasti:

- yhdestä oppilaasta        8,40 €/kk
- toisesta                       12,60 €/kk
- seuraavista                 16,80 €/kk

Koulumatkatukihakemuksia saa kunnantoimistolta, jonne ne on palautettava täytettynä 24.11.2017 mennessä.

Merijärvellä 1.11.2017  

Kunnanhallitus

Päiväys: 

01.11.2017