Tekninen toimi tiedottaa vesiliittymän asennustöistä to 16.5.

TEKNISEN TOIMEN TIEDOTE

Vesilaitos tekee vesiliittymän asennustöitä torstaina 16.5. Tämä voi näkyä kuluttajilla veden tulon lyhytkestoisena keskeytyksenä tai paineen alenemana. Häiriö alue; Merijärven keskusta-Pyhänkoski  välisellä alueella. Paineenvaihtelut verkostossa voivat irrottaa putken seinämistä putkisakkaa, joka voi näkyä vedessä terveydelle vaarattomana värivirheenä. Mikäli veden väri on normaalista poikkeavaa, tulee vettä juoksuttaa hanasta niin kauan, että väri muuttuu jälleen normaaliksi.

 

Päiväys: 

15.05.2019