Merijärven monialaisen työryhmän muistio 28.2.2017