Merijärven kunnan sivistystoimessa on haettavana päiväkodin johtajan virka

UUDEN ÄÄRELLE MERIJÄRVELLE

MERIJÄRVEN KUNNAN sivistystoimessa on haettavana                           

Päiväkodin johtajan virka 1.1.2020 alkaen

Merijärvi on 1100 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla. Merijärven varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät 1.1.2020 takaisin kunnan omaksi toiminnaksi. Varhaiskasvatuspalvelut ovat aiemmin olleet Kalajoen kaupungin tuottamia kuntien välillä tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Kuntaan rakennetaan parhaillaan uutta päiväkotia koulukeskuksen alueelle. Päiväkotiin tulee 2 ryhmää ja rakennukseen tulee myös esiopetustilat (esiopetus koulun alaisuudessa) sekä oppilashuollon tiloja. Rakennus valmistuu kesällä 2020 ja otetaan käyttöön 1.8.2020.

Päiväkodin johtaja vastaa kunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuudesta. Tehtäviin kuuluvat mm. päiväkodin, ryhmäperhepäiväkodin ja perhepäivähoidon pedagoginen, toiminnallinen ja hallinnollinen johtaminen, varhaiskasvatuksen hallinnolliset tehtävät, varhaiskasvatuksen kehittäminen ja arviointi. Päiväkodin johtaja työskentelee osan työajasta hoitotyössä. Alkuvaiheessa tehtäviin kuuluvat myös organisaatiomuutokseen liittyvät kehittämis- ja suunnittelutehtävät.

Tehtävään haetaan innostunutta ja kehittämishaluista henkilöä. Arvostamme kokemusta esimiestyöstä ja asiantuntemusta varhaiskasvatuksesta. Edellytämme hyviä organisointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtäväkohtainen palkka 3 000 €/kk. Palvelussuhteen ehdot KVTES:n mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 540/2018 31 §:n mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26 §) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27 §) kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (74 § ja 75 §) mukaiset hakijat.

Virkaan valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista hyväksytty lääkärin­todistus terveydentilastaan ja esittää rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun asetuksen 504/2002 mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemuksiin, joita ei palauteta, tulee liittää oikeaksi todistetut jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä CV tai ansioluettelo. Hakemukset osoitetaan sivistyslauta­kun­nalle. Osoite: Merijärven sivistyslautakunta, Merijärventie 106, 86220 Merijärvi. Hakuaika päättyy 28.10.2019 klo 12.

Tiedustelut: Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju 044-4776 290 ja      Kalajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Elina Nygård 044-4691 263.

Merijärven sivistyslautakunta         

 

Päiväys: 

02.10.2019