Avustukset yhdistyksille ja järjestöille

Yleisavustus:
Kunnanhallitus ja vapaa-aikalautakunta voivat myöntää yleisavustuksia paikallisille rekisteröidyille yhdistyksille ja järjestöille niiden varsinaiseen toimintaan.

Kohdeavustus:
Vapaa-aikalautakunta voi myöntää kohdeavustuksia nuoriso- ja kulttuurijärjestöille, vapaille ryhmille ja yksityisille hakijoille. Avustus on tarkoitettu tiettynä aikana toimeenpantavaan tekemiseen tai välinehankintoihin, ei kuluttamiseen.

Yleis- ja kohdeavustukset on haettava 31.3.2017 mennessä, jonka jälkeen kunnanhallitus ja vapaa-aikalautakunta tekevät avustuksista päätökset. Täytetyt avustuslomakkeet liitteineen toimitetaan kunnantoimistoon.

Avustushakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Asiakirjojen erilaisuuden vuoksi kunnantoimistosta saa lomakkeita, jotka täyttämällä yhdistys voi varmistua, että kaikki tarvittava tieto tulee toimitettua hakemuksen liitteeksi.
Lomake löytyy myös kunnan www. -sivuilta, http://www.merijarvi.fi/vapaa-aika/lomakkeet

Muistattehan myös käyttöselvityksen tekemisen edellisvuoden avustuksista.

Päiväys: 

02.03.2017