MERIJÄRVEN KUNNAN varhaiskasvatuksessa on haettavana Varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa oleva toimi.

MERIJÄRVEN KUNNAN varhaiskasvatuksessa on haettavana

 

Varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassaoleva toimi 1.2.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

HAKUAIKAA ON JATKETTU

 

 

Merijärvi on 1100 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla. Toimen sijoituspaikassa koivukehdon päiväkodissa on 2 lapsiryhmää ja esiopetustilat (esiopetus koulun alaisuudessa) sekä oppilashuollon tiloja. Rakennus valmistui kesällä 2020 ja otettu käyttöön 1.8.2020.

 

Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat päiväkodissa oman ryhmän (pääskyt 3-5 vuotiaat) vetäjänä lasten opetuksesta, kasvatuksen ja kehityksen tukemisesta yhdessä työtiimin ja huoltajien kanssa. Arvostamme vastuullisuutta, erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, myönteistä työotetta sekä kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Päiväkodin toiminnassa painotamme lapsen luontaista tarvetta liikkua.

 

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus.

 

Hakemuksiin, joita ei palauteta, tulee liittää oikeaksi todistetut jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä CV tai ansioluettelo. Hakemukset osoitetaan Merijärven sivistyslautakunnalle, Merijärventie 106, 86220 Merijärvi tai sähköpostitse varhaiskasvatus@merijarvi.fi. Hakuaika päättyy pe 22.1.2021 klo 15.00.

 

Valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun asetuksen 504/2002 mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja työehdot KVTES:n mukaan.

 

Tiedustelut:

Päiväkodin johtaja Elina Virtanen 050-4422 196, elina.virtanen@merijarvi.fi Tiedustelut arkisin kello 9.00-15.00.

Päiväys: 

11.01.2021