Koulumatkatuki haettavissa 25.5.2020 mennessä

Merijärven kunnan koulumatkatuki               TULOSTA LOMAKE

Tukea maksetaan alle 20-vuotiaiden kotona asuvien muulla paikkakunnalla opiskelevien nuorten matkakuluihin seuraavasti.

- yksi oppilas    8,40 €/kk
- toisesta        12,60 €/kk
- seuraavista  16,80 €/kk

Tuki maksetaan lukukauden lopussa ja sitä haetaan kunnan tästä ilmoituksesta ladattavalla lomakkeella.

Lomake palautetaan 25.5.2020 mennessä kunnantoimistolle osoite Kunnantie 1, 86220 Merijärvi

Merijärvellä 4.5.2020

Kunnanhallitus

Päiväys: 

15.05.2020